How to make fast IMVU credits  in Peer Review ?!

How to make fast IMVU credits in Peer Review ?!

πŸ„ΎπŸ„ΏπŸ„΄πŸ„½ πŸ……πŸ„΄πŸ…πŸ…ˆ πŸ„ΈπŸ„ΌπŸ„ΏπŸ„ΎπŸ…πŸ…ƒπŸ„°πŸ„½πŸ…ƒ ( Ν‘Β° ΝœΚ– Ν‘Β°) π’‚π’…π’…π’Šπ’•π’Šπ’π’π’Šπ’‚π’ π’Šπ’π’‡π’π’“π’Žπ’‚π’•π’Šπ’π’: I’m super sorry guys if this video was messy and not clear! BUT TEXT ME DOWN

Read more